Нүдээ сэтлүүлвэл яах бол?

Posted by wonjin park 2016-09-26 0 개의 댓글
Нүдээ сэтлүүлвэл яах бол? 

Нүдээ урд, ардаас нь сэтэлбэл нүд томрох уу?
Угаас өөрийн нүд босоо хэмжээ нь том нь үр дүнтэй ч ер нь бол сэтлэлт хийлгэлээ гээд нүд томорно гэж хэлэх хэцүү.Ер нь бол нүд сэтлэх мэс засал нь давхраатай хамт хийлгэж байж бодит үр дүн үзэж чадна.
Нүдний урдаас 2-3см, хойноос 4-5см сэтэлж өгдөг учир давхраа хийн нүдийг томсгосны дараа уртааш нь сэтэлж өгөх нь давхар үр дүнг үзнэ. 

Нүд урагш нь сэтлэхээр ойртож харагдахгүй юу?
Вонжин эмнэлэг нүдийг уртааш нь сунгаж өгөхийг урьтал болгодоггүй.
Нүдийг урдаас нь сэтлэхдээ нүдний дотор талын улаан мах нь хэр гарах, нүд хоорондын зай хэр байгаа зэргийг бодолцож үзнэ.

Ямар нэг байдлаар 1мм зөрүү гарах юм бол улаан мах хэт гарч, нүд дэндүү ойр харагдах муу талтай тул шаардлагатай хүнд л мэс заслыг зөвлөнө.

Жартгар нүдийг засах боломжтой юу?
Нүд сэтлэх мэс заслын зорилго нь нүдийг томсгох биш нүдний хэлбэрийг засаж өгөх байдаг.Нүдний үзүүр жартайж хүрч төрхтэй харагддаг бол нүдийг хойш нь сэтлэн доош дарж өгч илүү зөөлөн дүр төрхийг бий болгоно.

0 개의 댓글 :

Post a Comment