Сартгар хамар багасгах мэс заслын талаар

Posted by wonjin park 2016-10-12 0 개의 댓글
Сартгар хамар багасгах мэс заслын талаар Хамрын самсаа болон хамрын нүхийг хамтад нь багасгах боломжтой юу?


хамрын самсаа хоёр тийшээгээ тархсан байвал үүнийгээ дагаад хамрын нүх том харагдахаас гадна намхан монтгор хамартай харагдаж хөдөөний хүн шиг харагдуулдаг.
хамрын самсаа багасгах мэс засал нь 30минутын богино хугацаанд хамрын самсааг мөн хамрын нүхийг багасгана.


Гол нь, хамрын самсааг хэт багасгавал хамрын үзүүр монтгор харагдах магадлалтай байдаг учраас заавал мэргэжлийн эмчид хандах хэрэгтэй.


Хамрын самсааг тайрвал сорви үлдэхгүй юу?


Хамрын самсаанд зүсэлт хийж байгаа болохоор сорви үлдэхээс санаа зовдог хүмүүс их байдаг.
Гэвч зүсэлтийн хэсэг хамрын самсааны доод хэсэгт хийгдэх учраас ил харагдахгүй.

Сорви нь 2сарын турш бага багаар бүдгэрэх учраас санаа зовсоны хэрэггүй.

0 개의 댓글 :

Post a Comment