Үс шилжүүлэн суулгах мэс засал

Posted by wonjin park 2016-09-22 0 개의 댓글
Үс шилжүүлэн суулгах мэс засал 

Ямар ч хүнүсээ угаах болон самнахад үс унадаг бөгөөд энэ нь ихэвчилэн үсний уналтын үе байдаг учраас дахин ургадаг.
Эрүүл хүн өдөрт 100ширхэг үс унадаг бөгөөд энэ нь энгийн үзэгдэл учраас санаа зовох зүйлгүй юм.
Харин үсний ургалтын хоорондын үе багасаад ирвэл үсний ширхэг нарийсч үс унаж халцралт үүсдэг.
Өдөрт 100-с дээш ширхэгээр үс унах тохиолдолд эртхэн онош тогтоож бага дээр нь халцралтын эсрэг урьдчилан сэргийлэх нь чухал.0 개의 댓글 :

Post a Comment