5 секунтын дотор арьсны насыг тодорхойлох арга

Posted by wonjin park 2016-08-02 0 개의 댓글
5 секунтын дотор арьсны насыг тодорхойлох арга

Гэртээ сууж байгаад өөрийнхөө арьсны насыг тодорхойлох энгийн хялбархан аргыг зааж өгье.

Доорх зурган дээр харагдаж байгаа шиг 5сек турш чихэнэ.
Ингээд арьс хэдэн сек дараа тэнийж байгааг хэмжээд үзээрэй. 1-2сек : Энэ хугацаанд арьс тэнийж байвал таны арьсны нас 30нас доош байна гэсэн үг юм

3-4сек : Энэ хугацаанд тэнийж байвал 30-44настай арьс болно

5-9сек : Арьс буцаан хуучин хэлбэртээ орж байвал таны арьс 45-60 настай байх нь.

10-15сек : Арьс аль хэдийн хөгшрөлт үүссэн 60-70настай байх нээ.


15 дээш сек: 70 настай арьс 15 секунтээс дээш хугацаа зарцуулна. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг вэб хуудаснаас авна уу.

0 개의 댓글 :

Post a Comment