Вонжин эмнэлгийн танилцуулга бичлэг

Posted by wonjin park Monday, July 11, 2016 0 comments

Вонжин эмнэлгийн танилцуулга бичлэг

Манай эмнэлгийн албан ёсны youtube хуудсаар эмнэлэгтэй холбоотой төрөл бүрийн бичлэгийг хүлээн авч үзээрэй. 
"Мянга уншнаас
Нэг үз"

Мэдээж хагалгааны талаар дэлгэрэнгүй тайлбарыг уншиж танилцах зөв ч бичлэг үзвэл илүү тодорхой ойлголт авах болно. 

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг вэб хуудаснаас авна уу.

0 comments :

Post a Comment