Вонжин эмнэлгийн танилцуулга бичлэг

Posted by wonjin park 2016-07-11 0 개의 댓글

Вонжин эмнэлгийн танилцуулга бичлэг

Манай эмнэлгийн албан ёсны youtube хуудсаар эмнэлэгтэй холбоотой төрөл бүрийн бичлэгийг хүлээн авч үзээрэй. 
"Мянга уншнаас
Нэг үз"

Мэдээж хагалгааны талаар дэлгэрэнгүй тайлбарыг уншиж танилцах зөв ч бичлэг үзвэл илүү тодорхой ойлголт авах болно. 

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг вэб хуудаснаас авна уу.

0 개의 댓글 :

Post a Comment