Шүдний имплант эмчилгээ

Posted by wonjin park 2016-05-26 0 개의 댓글
ИмплантИмплант гэдэг нь “суулгах” гэсэн утгатай бөгөөд унасан шүдний оронд хиймэл шүд суулгаж өгөхийг хэлнэ. Буйланд шууд суулгадаг учир өөрийн шүдтэй адил үүрэгийг гүйцэтгэж чадна.Оношилгоо & Эмчилгээний явц


Имплант нь ерөнхийдөө шинжилгээ, эхний шатны мэс засал, хиймэл эд суулгах, арчилгаа гэсэн хэсгээс бүрдэнэ.

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг вэб хуудаснаас авна уу.

0 개의 댓글 :

Post a Comment