Шүдний имплант эмчилгээ

Posted by wonjin park Thursday, May 26, 2016 0 comments
ИмплантИмплант гэдэг нь “суулгах” гэсэн утгатай бөгөөд унасан шүдний оронд хиймэл шүд суулгаж өгөхийг хэлнэ. Буйланд шууд суулгадаг учир өөрийн шүдтэй адил үүрэгийг гүйцэтгэж чадна.Оношилгоо & Эмчилгээний явц


Имплант нь ерөнхийдөө шинжилгээ, эхний шатны мэс засал, хиймэл эд суулгах, арчилгаа гэсэн хэсгээс бүрдэнэ.

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг вэб хуудаснаас авна уу.

0 comments :

Post a Comment