Эрэгтэй хамрын мэс засал

Posted by wonjin park 2016-04-04 0 개의 댓글

Хамрын мэс засал хийх арга барил эрэгтэй эмэгтэй харилцан адилгүй байдаг. 
Эмэгтэй хамрыг ээтэн мэт хэлбэртэй хийж өгвөл илүү эмэгтэйлэг харагддаг. 
Харин эрэгтэй хамар чигээрээ шулуун байх нь эрэгтэйлэг дүр төрхийг гаргаж өгдөг давуу талтай. 
Мөн хэт намхан юмуу жижиг байх нь зохимжгүй мэдээж энэ бүх хүн адилхан гэсэн үг биш юм шүү. 


Дээрх зургаас эрэгтэй хамрын хэлбэрийг харах боломжтой. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг вэб хуудаснаас авна уу.

0 개의 댓글 :

Post a Comment